CIMS POS 4

FÖRDELAR MED CIMS POS 4 - KASSAREGISTER

- Integrerat i gränssnitt för JEEVES ERP och med övriga systemdelar t.ex. artikelsystem, ordersystem och ekonomisystem.
- Integrerat med CleanCash ® MultiUser kontrollenhet och tillverkardeklarerat av Tanico AB enligt Skatteverkets krav för kassaregister, SKVS 2014:9.
- Integrerat med betalterminal från NETS för säker hantering av betal- och kreditkort. Betalsumman överförs direkt från kassan till betalterminalen och kvitto skrivs ut på kvittoskrivaren.

Tanico

JEEVES ERP

CIMS POS 4 är helt integrerat i JEEVES ERPs formulär- och systemhantering.
Detta innebär att i kassaterminalen kan även JEEVES ERP övriga rutiner användas för t.ex. faktureringsförsäljning, kontantfakturering och övriga rutiner kopplade till registrerade kunder i kundregistret. Även Jeeves ERPs dokument- och rapporthantering används för att t.ex. generera utskrifter av kvitton, följesedlar, Z- och X-dagsrapporter m.m.

CleanCash® MultiUser

Agerar som kontrollenhet för multipla kassaterminaler och finns i flera utföranden beroende på hur många kassaterminaler som skall hanteras per kontrollenhet.
En serverapplikation kan också användas för att hantera flera kontrollenheter i ett nätverk, vilket möjliggör en flexibel utbyggnad och avvägningar av kostnadseffektivitet och säkerhet. Kontrollenheten tar emot kvittodata från CIMS POS 4 och krypterar information samtidigt som en kontrollkod sänds tillbaka till kassan för utskrift på kassakvittot.
Du kan läsa mer om CleanCash hos tillverkaren Retail Innovation.

NETS Betalterminal

Den integrerade betalterminalen från NETS hanterar snabbt och säkert betalningstransaktioner som det finns inlösningsavtal för. Chipkortstransaktioner (EMV) hanteras och alla säkerhets- och marknadskrav (PCI) uppfylls.
För mer information och teknisk specifikation se separat produktdatablad från tillverkaren NETS.

Övrig kassautrustning

CIMS POS 4 är testad och utprovad i drift med t.ex. kassalådor och kvittoskrivare från Star och streckkodsläsare från Datalogic. För mer information och modellrekommendationer kontakta Tanico.