Affärssystem

CIMS är integrerat med två olika affärssystem, Garp och Jeeves ERP, från vår partner Jeeves Information Systems AB. Vi är återförsäljare för båda affärssystemen och samarbetar även i olika kundprojekt med såväl Jeeves Information Systems som andra återförsäljare/partners.

CIMS kan även integreras med andra affärssystem, på olika sätt och på olika nivåer, för mer information om olika möjligheter och lösningar kontakta oss direkt.


Tanico

Affärssystemet Garp har i grunden utvecklats för att passa alla typer av små till medelstora grossister och tillverkare och passar extra bra för verksamheter som har utmanats att hantera stora produktvolymer över många dimensioner.
Garp är fullt av branschspecifika funktioner och samtidigt fortsatt enkelt att implementera och använda. Integrationen mellan CIMS och Garp är mycket välutvecklad och på flera olika nivåer. Det gäller såväl produkt- och prisinformation som orderrutiner med CIMS mobila appar och e-handel. Även sökningar i CIMS-databasen utföras direkt inifrån Garp. Ett exempel är att söka bland färdigkalkylerade beställningsvaror i CIMS. Integrationerna är sömlösa och upplevs av användaren som att det är ett system.
Du kan läsa mer om Garp på: www.garp.se


Tanico

Med affärssystemet Jeeves ERP börjar du med en grund av robusta standardfunktioner och lägger enkelt till och modifierar de delar du behöver för att bedriva din verksamhet på ditt unika sätt med stöd från affärssystemet. Ett affärssystem gjort för att skydda din konkurrensmässiga fördel och växa med dig när du växer.
Integrationen mellan CIMS och Jeeves ERP är mycket välutvecklad och på flera olika nivåer. Det gäller såväl produkt- och prisinformation som orderrutiner med CIMS mobila appar och e-handel. Även sökningar i CIMS-databasen kan utföras direkt inifrån Jeeves. Ett exempel är att söka bland färdigkalkylerade beställningsvaror i CIMS.
Även CIMS POS 4 är en del av integrationslösningen och kassaregisterhanteringen är en integrerad del i Jeeves ERPs användarformulär. Integrationerna är sömlösa och upplevs av användaren som att det är ett system.
Du kan läsa mer om Jeeves ERP på: www.jeeves.se