Järn & Byggmaterialhandel

Lösningen är en mycket funktionell, välintegrerad och branschpaketerad kombination av CIMS och affärssystemen Jeeves ERP eller Garp. Med CIMS hanteras hela artikelinformationsprocessen med information från olika leverantörer till den egna verksamhetens egen förädling och kalkylering av priser, rabatter, kampanjer och kundunik prishantering. Artikelinformation kan importeras via inläsning av Vilma-filer från Finfo eller import av information direkt från leverantörer och centrala inköpsorganisationer.

Tanico

Affärssystemen hanterar affärstransaktioner inom verksamhetsområden som inköp, order, lager, service, ekonomi, baserade på artikel och kundprisinformationen i CIMS. Det finns också branschspecifika appar för Jeeves ERP och Garp som hanterar olika specialfunktioner till exempel kring trä-och virkeshantering.

CIMS tar emot och importerar artikel- och prisinformation från dina leverantörer eller ditt eget affärssystem i valfria filformat, tex branschfilformat som Vilma eller FinO4 eller Excel-filer och olika typer av sekventiella filer. Efter förädling och priskalkylering kan CIMS också exportera ut filer med artikel- och kundunik prisinformation till dina kunder, centrala inköpsorganisationer eller olika branschaktörer.

CIMS är byggt för att interagera och kommunicera med andra system och att i olika situationer och flöden förädla och stödja med artikel- och prisinformation. Ett exempel är att efter hantering och förädling av artikelinformation i CIMS kan du föra över endast lagersortimentet (till exempel 5-10% av det totala sortimentet i CIMS) till ditt affärssystem. Beställningssortimentet hanteras och priskalkyleras i CIMS och kan vid behov anropas från affärssystemet. CIMS artikel- och prisinformation kan distribueras, presenteras och användas i olika multipla kanaler och rutiner, till exempel i CIMS PORTAL (produktkatalog, e-handel och proffs portal). En kundorder som skapas i CIMS PORTAL förs automatiskt över till affärssystemen för leverans och fakturering.

Tanico

Via CIMS MOBIL kan du med användandet av mobiler, plattor och handdatorer (allt som har en webbläsare och internetaccess) i olika mobila situationer (t.ex. ute på en brädgård eller andra typer av lager) ha tillgång till mobil hantering av kundorder, inköpsunderlag och en mängd olika lagerrutiner. Koppling sker direkt till affärssystemet för fortsatt bearbetning.

Andra branscher och gemensamma behov
Branschlösningen CIMS/Jeeves ERP eller CIMS/Garp används och kan användas även av verksamheter i en mängd olika närbesläktade artikelintensiva branscher som till exempel Färg, VVS, El, Industri- och Kontorsförnödenheter med flera. Lösningen kan med fördel användas även inom olika former av e-handelskoncept med blandning av olika produktsortiment, eller inom verksamheter med en blandning av verksamhetsområden t.ex. byggmaterialhandel med olika tjänste- och serviceverksamheter (tillverkning, montering, lager- och logistiktjänster m.m.).